EspañolEnglishDeutschCatalà

myBusEco

myBusEco reflecteix la preocupació de myBus per la sostenibilitat ecològica. Els nostres productes estan concebuts tant per a la seva empresa com per als seus clients.

Transport públic respectuós amb el medi ambient

Mitjançant el registre de les emissions de CO2 produïdes pel parc mòbil, es poden adquirir Certificats d’Emissions Reduïdes i, d’aquesta manera, gestionar el parc mòbil de forma respectuosa amb el medi ambient. Els passatgers també hi poden contribuir amb la compra d’uns bitllets especials amb un petit sobrepreu. La totalitat d’aquests ingressos es destinarà a la compra de Certificats d’Emissions Reduïdes o a projectes de protecció del medi ambient de la pròpia empresa de transports. La compra i la gestió d’aquests certificats es poden efectuar a través de myBus.

Reducció directa de les emissions de CO2

Mitjançant el seguiment detallat del recorregut dels seus vehicles, amb l’ajuda de les nostres aplicacions telemà tiques podrà identificar i corregir els temps d’inactivitat del seu parc mòbil. myBus també aconsegueix altres millores en el funcionament de la xarxa de transports fent enquestes i recomptes de passatgers. Així doncs, mostrant de quina manera pot millorar l’eficiència del seus vehicles, aconseguim reduir considerablement les emissions de CO2.